Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor

Y Dreth Gyngor

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 
Os oes gennych gwestiwn am eich bil Treth Gyngor gallwch gysylltu â ni ar Twitter​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu Facebook​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​ gan ddefnyddio’r hashnod #CwestiwnTrethCDYDD​

Os bydd angen help arnoch gyda’ch bil treth gyngor ac yr hoffech siarad â ni wyneb yn wyneb, dewch i'n gweld ni yn un o'n hybiau neu swyddfeydd tai.​

Talu’ch treth gyngor

Talwch eich treth gyngor ar-lein. Dysgwch am ffyrdd eraill o dalu, gan gynnwys Debyd Uniongyrchol, drwy’r post neu gyda cherdyn credyd neu ddebyd.

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Dysgwch eich band a’ch taliadau treth gyngor.

E-filio'r Dreth Gyngor

Gallwch chi ddewis i beidio â derbyn biliau papur a dechrau derbyn eich biliau treth gyngor yn electronig.


Newidiadau i’ch cyfrif

Rhowch wybod i ni os yw’ch amgylchiadau’n newid fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.

Fy Nhreth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Defnyddiwch eich rhif cyfrif Treth Gyngor i fewngofnodi a gweld manylion eich atebolrwydd, y taliadau yr ydych wedi’u gwneud ac unrhyw gostau sy’n ddyledus. 

Gostyngiadau a disgowntiau ac eiddo heb eu meddiannu​

Oes gennych chi hawl i unrhyw ddisgownt neu ostyngiad treth gyngor? Dysgwch sut i'w hawlio.

Trafferth wrth dalu’ch bil

Pa gymorth sydd ar gael os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth talu’ch bil?

 
​​​​​​
​​​​​​​​
English