Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y dreth gyngor

Gwiriwch fanylion eich cyfrif Treth Gyngor

Mewngofnodwch i'ch cyfrif treth gyngor ar-lein i wirio eich manylion.

Talu eich Treth Gyngor

Gwybodaeth am sut i dalu eich treth gyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol, ar-lein neu drwy'r post ..

Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol

Cewch wybod sut i drefnu neu newid Debyd Uniongyrchol.

Cofrestru ar gyfer e-filio

Derbyniwch eich biliau treth gyngor yn electronig trwy gofrestru ar gyfer e-filio.

Gofyn am ad-daliad

Gweld sut i gael ad-daliad ar eich treth gyngor.

Newidiadau i'ch cyfeiriad

Rhowch wybod i ni os bydd eich amgylchiadau'n newid fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.

Gostyngiadau treth cyngor

E​drychwch i weld a oes gennych hawl ddisgownt ar eich bil treth gyngor.​

Newid tenantiaeth

Gwybodaeth am gyfrifoldebau'r dreth gyngor i landlordiaid.​

Anhawster wrth dalu eich treth gyngor

Cewch wybod pa gymorth sydd ar gael os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth talu eich bil.​

Bandiau treth y cyngor.

Cewch wybod eich band treth gyngor a'ch taliadau.

Premiymau treth gyngor

Darganfyddwch fwy am bremiymau treth y cyngor.

Marwolaeth preswylydd

Rhowch wybod i ni os oes preswyliwr wedi marw a chanfyddwch wybodaeth am daliadau’r dreth gyngor.​

Faint yw fy nhreth gyngor?

Cewch wybod eich band treth gyngor a'ch taliadau.

Gwariant blynyddol

Dysgwch am wariant blynyddol y Cyngor ac adroddiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer 2023 i 2024.

Methu talu eich treth gyngor

Dysgwch beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn talu eich treth gyngor.

Newid enw

Rhowch wybod i ni os ydych chi wedi newid eich enw fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.

 
Rhagor:

© 2022 Cyngor Caerdydd