Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth mae’r Dreth Gyngor yn talu amdano?

Mae eich Treth Gyngor yn helpu i dalu am wasanaethau lleol fel:
 
 • ysgolion, addysg a gwasanaethau ieuenctid
 • llyfrgelloedd
 • parciau, mannau agored ac orielau
 • gofal cymdeithasol i’r henoed, plant ac aelodau eraill y gymuned sy’n agored i niwed
 • cymorth i'r sector gwirfoddol
 • cynllunio a rheoli adeiladu
 • casglu gwastraff, glanhau strydoedd a materion amgylcheddol eraill
 • cynnal a chadw ffyrdd a phontydd
 • rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd
 • gwasanaethau parcio a rheolaeth
 • etholiadau, cofrestryddion genedigaethau, marwolaethau a phriodasau
 • mynwentydd, amlosgfeydd a gwasanaethau marwdai
 • amddiffyn defnyddwyr
 • datblygu economaidd ac adfywio
 • gwasanaethau datblygu cymunedol
 • darpariaeth tai, strategaeth, cyngor a gwasanaethau i'r digartref
 • budd-daliadau tai a gweinyddu'r Dreth Gyngor


​​

© 2022 Cyngor Caerdydd