Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gostyngiadau treth cyngor

Gostyngiad Person Sengl

Gallech fod â hawl i ostyngiad y Dreth Gyngor os ydych yn byw ar eich pen eich hun.

Gostyngiad Pobl Anabl

Gwybodaeth am ostyngiad y Dreth Gyngor i Bobl Anabl.

Nam Meddyliol Difrifol

Gwybodaeth am ostyngiadau’r Dreth Gyngor os oes gan rywun nam meddyliol difrifol.

Eithriadau’r Dreth Gyngor​​

Cewch wybod a ydych wedi'ch eithrio rhag talu’r Dreth Gyngor.

Eithriadau myfyrwyr

Gwybodaeth i fyfyrwyr am eithriadau rhag talu’r Dreth Gyngor.

​​​Eiddo heb ei feddiannu

Cewch wybod a yw eich eiddo gwag yn gymwys i gael gostyngiad y Dreth Gyngor.​

​​Gostyngiadau i bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif​​

Gallech fod yn gymwys i osyntgiad Treth Gyngor. Gweler y rhestr o bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif am y Dreth Gyngor.​

Pobl sy'n gadael gofal

Gwybodaeth i bobl sy’n gadael gofal am ostyngiadau ac eithriadau treth gyngor.

Carcharorion

Gwybodaeth i garcharorion am ostyngiadau ac eithriadau treth gyngor.

Gofalwyr

Os ydych chi’n ofalwr, efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad ar eich treth gyngor.​


​​
​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​​​​© 2022 Cyngor Caerdydd