Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i'ch cyfeiriad

Gall gymryd hyd at chwe wythnos i ddiweddaru eich cyfrif oherwydd y lefel uchel o waith rydym yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd​.

​​
​​​​​
Er mwyn sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o’r Dreth Gyngor, mae angen i ni wybod pryd mae eich amgylchiadau'n newid. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym os byddwch yn symud: 

  • i gyfeiriad gwahanol yng Nghaerdydd (gan gynnwys symud i neu allan o gartref eich rhieni), 
  • i Gaerdydd o fannau eraill, neu
  • y tu allan i Gaerdydd


​​
​​