Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu

Canolfannau ailgylchu

Trefnwch ymweliad â chanolfan ailgylchu​

Gwybodaeth am farchnata a diwygio archeb a thelerau ac amodau’r ganolfan ailgylchu.

Canolfan ailgylchu Clos Bessemer

Gweld lleoliadau ar y map, amserau agor a chyfeiriadau Clos Bessemer

Canolfan ailgylchu Ffordd Lamby

Gweld lleoliadau ar y map, amserau agor a chyfeiriadau Ffordd Lamby ​

Canolfan Ailgylchu Masnachol

Sut i ddefnyddio’r ganolfan yng Nghlos Bessemer, costau a’r hyn y gallwch ddod ag ef i’r safle i’w waredu.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
Dylech gofio bod angen inni gau canolfan ailgylchu ar fyr rybudd o bryd i’w gilydd. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos mae’n bosibl na fydd modd inni ddiweddaru ein gwefan. Dylech ddilyn ein cyfrif ar Twitter​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ neu Facebook​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd er mwyn gweld diweddariadau.

​​​​​​​​​​​
English