Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu > Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Bydd angen i chi drefnu slot i ymweld â chanolfan ailgylchu.​

Oriau agor​


 


Oriau Agor Ffordd Lamby
Ceir 8.30am i 4.30pm (Llun i Sul)


 

Bydd y ganolfan ar gau ar ddydd Nadolig, dydd San Steffan a dydd Calan.

Weithiau, am resymau gweithredol, bydd rhaid i ni gau’r ganolfan ar fyr rybudd. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos, ni fyddwn o bosibl yn gallu diweddaru ein gwefan. Dilynwch ein cyfrifon Twitter neu Facebook i gael diweddariadau.


 

Ni allwch gyrraedd canolfannau ailgylchu ar droed neu ar feic.

Ceir cyfyngiad uchder o 2m yn y safle.


 
  

​Sut mae dod o hyd i ni

178319.25:322076.43359375|CivicAmenityDepots|500


Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby
Ffordd Lamby
Tredelerch
CF3 2HP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English