Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

​ ​

​​​​Bydd angen i chi drefnu slot i ymweld â chanolfan ailgylchu.​ 

Oriau agor​

Ar agor bob dydd 9am i 6pm.​

​​

Ar agor bob dydd 7.30am i 6.30pm.

Bydd y ganolfan ar gau ar ddydd Nadolig, dydd San Steffan a dydd Calan.

Weithiau, am resymau gweithredol, bydd rhaid i ni gau’r ganolfan ar fyr rybudd. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos, ni fyddwn o bosibl yn gallu diweddaru ein gwefan. Dilynwch ein cyfrifon Twitter​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu Facebook​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gael diweddariadau.​

 

Ni allwch gyrraedd canolfannau ailgylchu ar droed neu ar feic.

Ceir cyfyngiad uchder o 2m yn y safle. 

Y Caban yn Ffordd Lamby

Mae'r Caban yn siop ailgylchu gymunedol sy'n cael ei rhedeg gan Wastesavers ac wedi'i lleoli yng Nghanolfan Ailgylchu Ffordd Lamby. Gallwch brynu neu roi eitemau nad ydynt yn cael eu defnyddio mwyach yn y siop. Nid oes angen i chi wneud apwyntiad.

I gael gwybodaeth am oriau agor, ewch i wefan Wastesavers.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd I gael gwybod pa eitemau sy'n cael eu derbyn yn Y Caban gallwch ddarllen y diweddaraf ar Facebook (Y Caban yn Ffordd Lamby).​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


​ 

​Sut mae dod o hyd i ni

178319.25:322076.43359375|CivicAmenityDepots|500


Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby
Ffordd Lamby
Tredelerch
CF3 2HP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd