Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ganolfan Ailgylchu Masnachol

​​​​​​ ​​​Ein nod yw cynnig opsiwn cost-effeithiol ar gyfer busnesau bach a chanolig i waredu deunydd ailgylchu a gwastraff masnachol.

 

Bydd hyn yn helpu i gynyddu’r gwastraff masnachol sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi drwy annog masnachwyr i ailgylchu, a bydd hefyd yn helpu i leihau defnydd anghyfreithlon o ganolfannau ailgylchu fel llefydd i waredu gwastraff masnachol. ​

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes masnachol, ond mae wedi’i dargedu’n bennaf at fusnesau bach a chanolig, y diwydiant adeiladu, landlordiaid a busnesau lleol.

Dim ond yn safle Clos Bessemer y gallwch dalu â cherdyn debyd neu gredyd.

Pa wastraff a deunydd ailgylchu sy'n dderbyniol?​

  • Gwastraff Cyffredinol
  • Ailgylchu Cymysg
  • Gwastraff gardd 
  • Seiliau Caled
  • Pren
  • Cardfwrdd
  • Bwrdd Plastr
  • Metel

 

Anogir masnachwyr i wahanu cymaint o wastraff masnachol â phosibl cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu Masnachol. 

Faint mae’n ei gostio?

Deunydd

Pris (tunnell fetrig)

​​Isafswm Cost (250kg)​

Gwastraff Cyffredinol​

£155

250kg - ​£38.75

Rwbel Caled

£50*

​250kg - £12.50

Pren​

£90*

​250kg - £22.50

Gwastraff Gwyrdd/Gardd

£65

​250kg - £16.25

Bwrdd plaster

£110*

​250kg - £27.50

Cardfwrdd​

Am ddim*

Am ddim

Metel Sgrap​

Am ddim*

Am ddim

Teiars - Car (fesul uned)

£10


​​Teiars - Tractor (fesul uned)
​£50

Olew

£400

​£100

Oergell masnachol​ (fesul uned)

£100*


Oergell Domestig (fesul uned)
£45
​​Offer domestig fawr (fesul uned)
​£90
​Matresi (fesul uned)
​​£25
​Gwasanaeth Pont pwyso Cerbyd​£20 fesul cerbyd
​​


​​

Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW.​

*Gall y costau newid yn unol â gwerthoedd y farchnad.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

Cam 1 

Pwyso ar y Bont Dafol a datgan pa fath o wastraff sydd gennych. 

Cam 2

Mynd i’r man gollwng ar gyfarwyddyd y staff a dadlwytho (caiff eich gwastraff ei archwilio i sicrhau eich bod yn dadlwytho’r gwastraff a ddatganwyd gennych). 

Cam 3

Parhau i'r man pwyso a phrosesu gwaith papur. 

Cam 4

Talu am y gwastraff a ddadlwythwyd gyda cherdyn debyd neu gredyd cyn gadael y safle.
Fel masnachwr bydd yn ofynnol i chi gael trwydded cludo gwastraff.​

 

Dysgwch am rwymedigaethau cyfreithiol​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gofynion cyfreithiol i sicrhau eich bod yn gwaredu gwastraff yn gywir.


Amseroedd Agor

Amseroedd Agor
​​​Dydd Llun to Dydd Gwener​Dydd Sadwrn​Dydd Sul
​7yb - 3.15yr
(Ar gau 12.30yr - 1yr)
​7yb - 12.30yr
​Ar gae

Mae’r ganolfan wedi cau ar wyliau banc.


Mynediad olaf i’r ganolfan: 2.45yr i cerbydau sydd angen ei dadlwytho gan llaw, 11.45yb​ ar dydd Sadwrn.

Mynediad olaf i pob cerbyd arall, 11.45yb, 12yr ar dydd Sadwrn.


Sut i ddod o hyd i ni

174822:316433.3359375|wastedepots|500

Clos Bessemer​

Caerdydd

CF11 8XH


I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Masnachol, cysylltwch â ni. 

Ffon: 29 2087 2087 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​