Ailgylchu cyfrifol
Rydym yn awyddus i annog ailgylchu cyfrifol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i gael gwared ar eich eitemau gwastraff, megis papur wedi'i rwygo, eitemau trydanol a chewynnau.

Defnyddiwch y canllaw ailgylchu A-Z ​
 
Cofrestrwch i dderbyn negeseuon atgoffa e-bost am ddim am eich gwasanaeth casglu.
 
Dilynwch y sgwrs ar Twitter #ailgylchucyfrifol www.twitter.com/cyngorcaerdydd​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gweld fy nyddiadau casglu

Cymerwch olwg ar eich dyddiadau casglu dros y mis nesa, a lawrlwythwch galendr am ddim.

Eiddo sy’n defnyddio biniau

Pa finiau i’w defnyddio, pryd i’w cyflwyno a beth i roi ynddyn nhw. Sut i gael bin yn lle un sydd wedi ei golli neu ei ddwyn.

Eiddo sy’n defnyddio bagiau

Pa fagiau i’w defnyddio, pryd i’w cyflwyno a beth i roi ynddyn nhw.


A – Y Ailgylchu

Chiliwch am eitemau yn ein A-Y i weld sut gellir eu hailgylchu neu gael gwared arnynt yn ddiogel.

Mae angen rhagor o fagiau ar gyfer y cadi bwyd ac ailgylchu ac ati

Gweld y lle agosaf i gasglu bagiau neu eu harchebu ar-lein.

Canolfannau Ailgylchu

Gweld eich canolfan ailgylchu cartref agosaf a manylion am yr hyn a dderbynnir yno.Rhoi gwybod am broblem

Dywedwch wrthon ni am dipio anghyfreithlon, gormod o sbwriel, casgliad wedi ei golli a materion gwastraff eraill.

Byw mewn bloc o fflatiau

Canllawiau casgliadau gwastraff os ydych yn byw mewn fflat.

Gwasanaethau casglu eraill

Gwastraff swmpus, casgliadau hylendid, banciau ailgylchu a ffyrdd eraill o ailgylchu ac ailddefnyddio.


Addysg a Gorfodi Gwastraff​

Sut ydym yn mynd i’r afael â throseddau sy’n ymwneud â gwastraff ac sy’n creu niwsans i’r gymuned. ​​ 

​ ​​​

​​​