Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwastraff ac ailgylchu

​​

Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Sut a phryd i roi mathau gwahanol o wastraff ac ailgylchu mas i’w casglu.

Gweld fy nyddiadau casglu

Cymerwch olwg ar eich dyddiadau casglu dros y mis nesa.

Mae angen rhagor o fagiau cadi bwyd neu ailgylchu

Gweld y lle agosaf i gasglu bagiau neu eu harchebu ar-lein.

Rhoi gwybod am broblem

Dywedwch wrthon ni am dipio anghyfreithlon, gormod o sbwriel, casgliad wedi ei golli a materion gwastraff eraill.

A – Y Ailgylchu

Chiliwch am eitemau yn ein A-Y i weld sut gellir eu hailgylchu neu gael gwared arnynt yn ddiogel.

Canolfannau Ailgylchu

Gweld eich canolfan ailgylchu cartref agosaf a manylion am yr hyn a dderbynnir yno.

Casgliadau Eitemau Swmpus

Gwnewch drefniadau i gasglu eitem swmpus ar-lein.  Dysgwch ba eitemau a gesglir am ddim a’r rhai y bydd rhaid i chi dalu amdanynt.​

Casgliadau Hylendid​

Mae casgliad hylendid yn wasanaeth opsiynol i bobl y mae angen iddynt gael gwared ar lawer o gewynnau neu badiau anymataliaeth.

Addysg a Gorfodi Gwastra​ff​

Sut ydym yn mynd i’r afael â throseddau sy’n ymwneud â gwastraff ac sy’n creu niwsans i’r gymuned. ​​

 

​ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​