Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parth Ailgylchu Cymunedol

​​​​Cynllun peilot yw hwn, i'w gwneud yn haws i breswylwyr ailgylchu'r eitemau llai na ellir eu casglu o ymyl y ffordd:

  • eitemau trydanol bach ,
  • batris cartref,
  • llyfrau, CDs a DVDs,
  • cartonau Tetra Pak, a 
  • cetris inc.
Nawr gallwch fynd â'r eitemau bach hyn i'w hailgylchu yn y 4 canolfan sy'n cymryd rhan, sef:

  • Grangetown,
  • Yr Eglwys Newydd,
  • Llaneirwg, a
  • Powerhouse.
 
Ni allwn dderbyn tapiau VHS a casét yma, nac offer mwy o faint fel sugnwyr llwch, ffyrnau microdon neu setiau teledu.

Mae’ch barn chi’n bwysig! Anfonwch eich adborth atom am y cynllun hwn i TimStrategaethGwastraff@caerdydd.gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​​​