Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parth Ailgylchu Cymunedol

​​Nod y parthau hyn yw ei gwneud hi'n haws i chi ailgylchu eitemau bach nad ydyn ni'n eu casglu o'ch cartref.

Yn enwedig os na allwch ddefnyddio cerbyd i ddod â nhw i ganolfan ailgylchu. 

Dod o hyd i barth ailgylchu cymunedol 

Mae'r parthau hyn mewn gwahanol hybiau ledled Caerdydd.

Gallwch ddod o hyd iddynt yn: 
 
 • Grangetown,  
 • Ystum Taf a Gabalfa, 
 • Llanisien, 
 • Powerhouse Llanedern,  
 • Llaneirwg, 
 • a'r Eglwys Newydd.Eitemau rydym yn eu derbyn

Gallwch  chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach,  
 • batris cartref, 
 • llyfrau, CDs a DVDs, 
 • cartonau Tetra Pak, a 
 • chetris inc.
Yn Llanisien, dim ond y canlynwch y gallwch ei ailgylchu:

 • batris y cartref, a
 • chartonau Tetra Pak.   


Eitemau nad ydym yn eu derbyn 

​Nid ydym yn derbyn:
 
 • VHS,
 • tapiau casét, neu 
 • gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu. 


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu. 

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.  

Cysylltu â ni