Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllunio

​​​​​​​Sut i wneud cais am ganiatâd cynllunio

Dysgwch ba ganiatâd a chymeradwyaeth sydd eu hangen arnoch os ydych am wneud unrhyw waith adeiladu.

Gweld penderfyniadau a cheisiadau cynllunio

Gweld a rhoi sylwadau ar benderfyniadau a cheisiadau cynllunio​.​

Ymholiadau cyn gwneud cais ac Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais am Gynllun Mawr

Help a chyngor ar gwblhau eich cais cynllunio.  


Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

Gweld rhestr wythnosol o benderfyniadau a cheisiadau cynllunio.

Gwrthwynebu cais cynllunion

Sut i wrthwynebu cais cynllunio.

Monitro G​weithgareddau Datblygiadau Mawr​

Gweld y dogfennau uwch gynllunio i’r wyth safle strategol a bennwyd drwy’r Cynllun Datblygu Lleol.​

Polisi cynllunio

Cynlluniau presennol, canllawiau cynllunio ategol a chanllawiau cynllunio rhanbarthol

Rheoliadau Adeiladu

Cyngor manwl a chanllawiau ar y safonau adeiladau gwaelodol.​


Cadw’r Amgylchedd Hanesyddol​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am adeiladau pwysig, archaeoleg a mannau agored hanesyddol Caerdydd​.

Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig (CDLl)

Gwybodaeth am y CDLl, amserlen o ddigwyddiadau pwysig, ymgynghoriadau a dogfennau.​

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

Y safonau diweddaraf ar gyfer draenio datblygiadau newydd.


 
​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd