Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gweld penderfyniadau a cheisiadau cynllunio

​​​​​​
​Mae ceisiadau cynllunio'n gofnod cyhoeddus.​

Gallwch ddefnyddio ein safle cynllunio​​ i: 

 • weld, olrhain a rhoi sylwadau ar geisiadau cynllunio 
 • gweld penderfyniadau ar-lein

Gallwch gael diweddariadau ar-lein trwy olrhain y cais. 

Nid yw rheoliadau adeiladu ar gael i'r cyhoedd, anfonwch e-bost i rheoliadeiladu@caerdydd.gov.uk ar gyfer ymholiadau rheoliadau adeiladu. 

Ar-lein​


  Nid oes cost am gofrestru ar-lein Bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch a gofynnir i chi roi eich enw cyntaf ac olaf. Ewch i’r adran gwneud cais ar-lein​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Cliciwch y botwm ‘cofrestru’ Llenwch yr adrannau ar y ffurflen. Rhaid i adrannau â seren (*) wrthynt gael eu llenwi i gwblhau’r broses gofrestru. Gofynnir i chi greu cyfrinair. Unwaith i chi glicio ‘cyflwyno’ cewch gadarnhad dros e-bost i’r cyfeiriad a roddwch. Rhaid i chi glicio’r ddolen yn
  yr e-bost i orffen eich cofrestriad.

 

Mewngofnodi

 

Mae pedair ffordd wahanol o chwilio am gais cynllunio cyfredol​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn dibynnu ar faint o wybodaeth sydd gennych am y cais rydych am ddod o hyd iddo.

Gallwch: 

Chwilio am geisiadau penodol pori drwy restrau mewn cod post penodol neu fesul stryd. chwilio am wahanol fathau o geisiadau drwy glicio’r ‘tabiau’  uwch y blwch chwilio ar y dudalen.

(Nid oes angen i chi gofrestru ar-lein na mewngofnodi i chwilio, er os nad ydych wedi mewngofnodi ni fyddwch yn gallu cadw chwiliadau na rhoi sylwadau). 

Syml: Chwilio drwy ddefnyddio cod post llawn neu ran o god post, neu un llinell o gyfeiriad, e.e. enw stryd, allweddair, cyfeirnod llawn neu ran o gyfeirnod. Mae’r cyfeirnod yn ddeg digid a bydd bob amser yn dilyn y fformat 12/12345/ABC.

Os nad ydych yn gwybod y cyfeirnod llawn, gallwch osod y symbol canran ‘%’ yn lle un o’r digidau, e.e. 01/1234%. 
Dylai’r cyfeirnod gael ei nodi’n glir ar bob hysbysiad cyhoeddus a phob darn o waith papur sy’n ymwneud â’r cais. 

Manwl: Mae hyn yn eich galluogi i roi gwybodaeth fanylach am y cais rydych yn chwilio amdano, ac mae’n ddefnyddiol os
oes angen i chi ddod o hyd i gais penodol. Gallwch chwilio gan ddefnyddio dyddiadau perthnasol, enw’r person
a gyflwynodd y cais, neu amrywiaeth o ffactorau eraill. 

Rhestrau wythnosol/misol:  Bob dydd Gwener byddwn yn cyhoeddi rhestr o wybodaeth am yr holl geisiadau cynllunio sy’n gyfredol a cheisiadau y penderfynwyd arnynt yn ddiweddar. Gallwch, fodd bynnag, chwilio am gais drwy ddefnyddio'r dyddiad a gwybodaeth ychwanegol ddewisol fel Statws neu ym mha un o wardiau Caerdydd y mae, er mwyn cael gwybodaeth fyw amdano. 

Eiddo:  Gallwch chwilio am geisiadau cynllunio drwy nodi’r cyfeiriad (llawn neu rannol) lle y bwriedir i’r gwaith fynd rhagddo.
Gallwch chwilio am gyfeiriad os ydych yn gwybod y manylion, neu glicio ar y botwm ‘Chwilio Strydoedd A-Y’
am unrhyw geisiadau yng Nghaerdydd, a gaiff eu rhestru fesul stryd. 

Pan gliciwch ar y cais perthnasol, bydd yn dangos yr holl ddogfennau, amlinelliadau, lluniau a chynlluniau perthnasol.​

Rhaid i chi gofrestru ar-lein (gweler yr adran uchod) a mewngofnodi i wneud hyn. 

Pan gaiff canlyniadau’r chwiliad eu rhestru ceir tri opsiwn ychwanegol os ydych wedi mewngofnodi ar y system.
Rhestrir y rhain ochr yn ochr ar ochr dde uchaf y canlyniadau chwilio. Y rhain yw: 

Newid Chwiliad – yn gadael i chi newid manylion y chwiliad. 

Cadw Chwiliad – bydd hyn yn cadw’r chwiliad ar eich proffil, ac yn dangos y chwiliad bob tro y byddwch yn
mewngofnodi i’r system, onid ydych yn ei ddileu. Mae opsiwn ychwanegol ar y cam hwn i chi gael negeseuon
am unrhyw newidiadau (e.e. ychwanegu ceisiadau cynllunio newydd) i’ch chwiliad dros e-bost. Er enghraifft,
gallech wneud chwiliad am geisiadau cynllunio ar eich stryd, a byddech yn cael gwybod am unrhyw geisiadau
newydd drwy e-bost. 

Fersiwn i'w argraffu  bydd y fersiwn hwn yn agor ffenestr newydd yn eich porwr, gan ddangos eich
canlyniadau chwilio mewn fformat y gellir ei argraffu.

 • Rhaid i chi gofrestru ar-lein (gweler yr adran uchod) a mewngofnodi i wneud hyn.
 • Chwiliwch am y cais cynllunio penodol rydych am ei weld a chliciwch y tab ‘Sylwadau’.
 • Os ydych wedi mewngofnodi, bydd eich holl fanylion personol yn ymddangos yn awtomatig.
  Darllenwch y rhain yn ofalus cyn cyflwyno’ch sylw.
 • Ni chaiff eich cyfeiriad, rhif ffôn na chyfeiriad e-bost eu cyhoeddi gyda’ch sylw.
 • Rhaid i chi gofrestru ar-lein (gweler yr adran uchod) mewngofnodi i wneud hyn.
 • Mae’r gwasanaeth hwn am ddim.
 • Rhaid i chi ddangos y cais penodol rydych am ei ddilyn ar y sgrîn, yn hytrach na’ch canlyniadau chwilio cyffredinol neu restr o geisiadau.
 • Cliciwch y tab ‘dilyn’.
 • Caiff y cais hwn ei gadw dan ‘Ceisiadau rydych yn eu dilyn’ a gallwch ei weld bob tro y byddwch yn mewngofnodi drwy glicio ar y tab ‘Fy Mhroffil’.
 • Pan fyddwch yn dilyn cais, cewch wybod bob tro y mae newid yn cael ei wneud i’r cais dros e-bost.
 • Gallwch ddilyn mwy nag un cais ar yr un pryd.
 • Gallwch stopio dilyn cais drwy fewngofnodi, clicio ‘Fy Mhroffil’ ac yna ‘Ceisiadau rydych yn eu dilyn’, a chlicio’r groes goch wrth y cais/ceisiadau nad ydych am eu dilyn mwyach.

Mewn person a thrwy’r post

 

I drefnu apwyntiad i weld cais cynllunio hanesyddol (cyn 2007), neu i gael rhagor o fanylion, cysylltwch â ni.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os na allwch ddod o hyd i’r cais cynllunio rydych am ei weld, cysylltwch â ni i gael cyngor ar sut i ddefnyddio ein system ar-lein neu sut i gysylltu â chynghorau cyfagos.

 

Gwrthwynebu cais cynllunio.


Cysylltu â ni

© 2022 Cyngor Caerdydd