Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Rheoli adeiladau

Lawrlwythwch ​ein Canllaw i Godi Estyniad i'ch Cartref (8.1MB PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​

Beth yw rheoliadau adeiladu?

Safonau a chanllawiau ar gyfer dylunio a chodi adeiladau.

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arnaf?

Does dim angen cymeradwyaeth ar bob gwaith adeiladu Darganfod a oes angen cymeradwyaeth arnoch chi.

Gwneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu

Y broses gwneud cais am gymeradwyaeth.

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)​

Y safonau diweddaraf ar gyfer draenio datblygiadau newydd.​​​​

​​​​
English