Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

​Ceir copïau o geisiadau a phenderfyniadau diweddar yn y Gofrestr Cynllunio. Gallwch weld y cofrestri sydd wedi’u cyhoeddi ar y dudalen hon neu ar ein map ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel y rhoddwyd y rheiny ar y ffurflenni cais. 
 
 
O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor (42kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio wedi eu Darlledu Ar Lein

Byddwn yn ffilmio Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio er mwyn i bobl eu gwylio’n fyw neu’n hwyrach ar wefan y Cyngor. Byddwn yn ffilmio’r holl gyfarfod oni bai am drafodaethau am eitemau cyfrinachol neu rai wedi eu heithrio. Bydd y fideo ar y wefan am chwe mis.


Byddwn yn cadw copi hefyd, yn unol ô pholisi cadw data’r Cyngor. Os ydych yn cyflwyno rhywbeth mewn cyfarfod, bydd hynny’n arwydd eich bod yn caniatáu’r ffilmio. Wrth fynd i mewn i’r Siambr, rydych hefyd yn caniatáu’r ffilmio a chaniatáu defnyddio’r lluniau neu sain ar gyfer d eu darlledu ar y we neu ar gyfer hyfforddiant.


Os nad ydych am i ni dynnu eich llun, dylech aros yn oriel y cyhoedd .


 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) ar Gynllunio 


 
Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Cyngor gyflwyno APB yn nodi perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Penderfyniadau

  
  
Penderfyniadau rhwng 27.12.2021 a 31.12.202155 KB
Penderfyniadau rhwng 13.12.2021 a 17.12.202175 KB
Penderfyniadau rhwng 06.12.2021 a 10.12.202177 KB
Penderfyniadau rhwng 29.11.2021 a 03.12.2021314 KB
Penderfyniadau rhwng 01.11.2021 a 05.11.20211107 KB
Penderfyniadau rhwng 25.10.2021 a 29.10.2021479 KB
Penderfyniadau rhwng 18.10.2021 a 22.10.2021669 KB
Penderfyniadau rhwng 11.10.2021 a 15.10.2021155 KB
Penderfyniadau rhwng 04.10.2021 a 08.10.2021949 KB
Penderfyniadau rhwng 27.09.2021 a 21.10.2021196 KB
Penderfyniadau rhwng 20.09.2021 a 24.09.2021892 KB
Penderfyniadau rhwng 13.09.2021 a 17.09.2021971 KB
Penderfyniadau rhwng 06.09.2021 a 10.09.2021219 KB
Penderfyniadau rhwng 30.08.2021 a 03.09.2021776 KB
Penderfyniadau rhwng 16.08.2021 a 20.08.2021591 KB
Penderfyniadau rhwng 09.08.2021 a 13.08.20211003 KB
Penderfyniadau rhwng 02.08.2021 a 06.08.20211085 KB
Penderfyniadau rhwng 26.07.2021 a 30.07.20211027 KB

Allwedd i'r byrfoddau: PER = Caniatawyd; REF = Gwrthodwyd; SPL = Penderfyniad Rhanedig, h.y. caniatawyd yn rhannol a gwrthodwyd yn rhannol; PAG = Cymeradwywyd Ymlaen Llawn; WDN = Tynnwyd yn ôl; RNO = Dim gwrthwynebiad.
 

Ceisiadau 


    
    
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 06.01.2022136 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 24.12.2021116 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 16.12.2021124 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 09.12.2021673 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 11.11.202164 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 04.11.2021170 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 28.10.2021264 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 21.10.2021226 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 14.10.202164 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 07.10.202167 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 30.09.2021543 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 23.09.2021356 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 16.09.2021209 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 03.09.2021406 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 26.08.2021323 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 20.08.2021393 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 12.08.2021442 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 05.08.2021358 KB

   Gallai llythyrau gael eu hanfon i gymdogion drws nesaf yn rhoi gwybod iddynt am y cais, a rhoddir 21 diwrnod i ymateb (10 diwrnod i wneud newidiadau). Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran. Hysbysebir rhai yn y Western Mail.
    

   Hysbysiadau i'r wasg


    
     
     
   Hysbysiad Safle Asesiad Effaith Amgylcheddol 27.01.2022123 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 27.01.2266 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 20.01.2264 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 13.01.2022115 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 06.01.202272 KB
   Hysbysiad i’r Wasg a Hybysiad Safle’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - 21-783MJR123 KB
   Hysbysiad i’r Wasg a Hybysiad Safle’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - 21-76MJR114 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 23.12.2021121 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 16.12.202187 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 09.12.2021124 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 25.11.2021104 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 02.12.202174 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 18.11.202162 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 11.11.2021113 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.11.202168 KB
   Hysbysiad i’r Wasg a Hybysiad Safle’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - 19-2330MJR126 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 28.10.202165 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 21.10.202167 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 14.10.21107 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 07.10.2021101 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 30.09.2021105 KB
   Hysbysiad Safle Asesiad Effaith Amgylcheddol - 21-2138MJR106 KB
   Hysbysiad Safle Asesiad Effaith Amgylcheddol - 21-2182MJR167 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 23.09.202173 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 16.09.202175 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 09.09.202166 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 02.09.2021109 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 26.08.202169 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 19.08.2021102 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 12.08.2021208 KB

    ​ 

   Mae'r rhestrau wythnosol wedi eu hanfon at bob Cynghorydd a llyfrgell, wedi eu harddangos yn y dderbynfa, ac ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol.
    
   Os oes angen gwybodaeth pellach arnoch ar gyfer ceisiadau hŷn, mae bob ffeil a chofrestr ar gael i'w archwilio yn Neuadd y Sir.

   Bydd pris yn cael ei codi os oes angen ymgymryd ag ymchwil a chewch wybod swm y pris hwn cyn i'r gwaith dechrau.


   ​​​​​
   ​​​​​​​​​​​
   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​