Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

​Ceir copïau o geisiadau a phenderfyniadau diweddar yn y Gofrestr Cynllunio. Gallwch weld y cofrestri sydd wedi’u cyhoeddi ar y dudalen hon neu ar ein map ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel y rhoddwyd y rheiny ar y ffurflenni cais. 
 
 
O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor (42kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio wedi eu Darlledu Ar Lein

Byddwn yn ffilmio Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio er mwyn i bobl eu gwylio’n fyw neu’n hwyrach ar wefan y Cyngor. Byddwn yn ffilmio’r holl gyfarfod oni bai am drafodaethau am eitemau cyfrinachol neu rai wedi eu heithrio. Bydd y fideo ar y wefan am chwe mis.


Byddwn yn cadw copi hefyd, yn unol ô pholisi cadw data’r Cyngor. Os ydych yn cyflwyno rhywbeth mewn cyfarfod, bydd hynny’n arwydd eich bod yn caniatáu’r ffilmio. Wrth fynd i mewn i’r Siambr, rydych hefyd yn caniatáu’r ffilmio a chaniatáu defnyddio’r lluniau neu sain ar gyfer d eu darlledu ar y we neu ar gyfer hyfforddiant.


Os nad ydych am i ni dynnu eich llun, dylech aros yn oriel y cyhoedd .


 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) ar Gynllunio 


 
Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Cyngor gyflwyno APB yn nodi perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Penderfyniadau

  
  
Penderfyniadau rhwng 22.02.2021 a 26.02.202162 KB
Penderfyniadau rhwng 15.02.2021 a 19.02.202170 KB
Penderfyniadau rhwng 08.02.2021 a 12.02.2021403 KB
Penderfyniadau rhwng 01.02.2021 a 05.02.2021284 KB
Penderfyniadau rhwng 25.01.2021 a 29.01.2021378 KB
Penderfyniadau rhwng 18.01.2021 a 22.01.2021351 KB
Penderfyniadau rhwng 11.01.2021 a 15.01.2021444 KB
Penderfyniadau rhwng 04.01.2021 a 08.01.202174 KB
Penderfyniadau rhwng 28.12.2020 a 01.01.202153 KB
Penderfyniadau rhwng 21.12.2020 a 25.12.2020252 KB
Penderfyniadau rhwng 14.12.2020 a 18.12.2020791 KB
Penderfyniadau rhwng 07.12.2020 a 11.12.2020557 KB
Penderfyniadau rhwng 30.11.2020 a 04.12.202070 KB
Penderfyniadau rhwng 23.11.2020 a 27.11.202071 KB
Penderfyniadau rhwng 16.11.2020 a 20.11.202072 KB
Penderfyniadau rhwng 09.11.2020 a 13.11.202071 KB
Penderfyniadau rhwng 02.11.2020 a 06.11.2020295 KB

Allwedd i'r byrfoddau: PER = Caniatawyd; REF = Gwrthodwyd; SPL = Penderfyniad Rhanedig, h.y. caniatawyd yn rhannol a gwrthodwyd yn rhannol; PAG = Cymeradwywyd Ymlaen Llawn; WDN = Tynnwyd yn ôl; RNO = Dim gwrthwynebiad.
 

Ceisiadau 


    
    
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 04.03.2021292 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 25.02.202160 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 18.02.2021784 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 11.02.202163 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 05.02.2021538 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 28.01.2021260 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 21.01.2021665 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 14.01.2021100 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 07.01.2021281 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 30.12.2020298 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 23.12.2020718 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 17.12.2020584 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 10.12.202079 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 03.12.2020400 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 26.11.202079 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 19.11.2020411 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 12.11.2020262 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 05.11.202098 KB

   Gallai llythyrau gael eu hanfon i gymdogion drws nesaf yn rhoi gwybod iddynt am y cais, a rhoddir 21 diwrnod i ymateb (10 diwrnod i wneud newidiadau). Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran. Hysbysebir rhai yn y Western Mail.
    

   Hysbysiadau i'r wasg


    
     
     
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 11.03.2021195 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.03.2021197 KB
   Hysbysiad safle ac i'r wasg 20-2078MJR508 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 25.02.2021227 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 18.02.2021203 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 11.02.2021109 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.02.2021203 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 28.01.2021201 KB
   3249494 Caerdydd - Hysbysir Safle95 KB
   3246707 Caerdydd - Hysbysir Safle114 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 21.01.2021196 KB
   Hysbysiad i’r Wasg Ardal Gadwraeth Llandaf 14.01.202192 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 14.01.21205 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 14.01.2021225 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 24.12.2020114 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 17.12.2020197 KB
   Hysbysiad safle ac i'r wasg 20.02351.MJR185 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 10.12.2020191 KB
   Hysbysiad safle ac i'r wasg 20.02351. MJR Press 10.12.202099 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 03.12.2020107 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 26.11.2020195 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 19.11.2020200 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 12.11.2020197 KB
   Hysbysiad safle ac i'r wasg 20.02078. MJR 12.11.2020493 KB

    ​ 

   Mae'r rhestrau wythnosol wedi eu hanfon at bob Cynghorydd a llyfrgell, wedi eu harddangos yn y dderbynfa, ac ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol.
    
   Os oes angen gwybodaeth pellach arnoch ar gyfer ceisiadau hŷn, mae bob ffeil a chofrestr ar gael i'w archwilio yn Neuadd y Sir.

   Bydd pris yn cael ei codi os oes angen ymgymryd ag ymchwil a chewch wybod swm y pris hwn cyn i'r gwaith dechrau.


   ​​​​​
   ​​​​​​​​​​​
   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​