Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau Byw yn Annibynnol

Beth yw Gwasanaethau Byw'n Annibynnol?

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i helpu oedolion i fyw mor annibynnol â phosibl

Budd-daliadau a grantiau i bobl hŷn a'u gofalwyr​

Cael gwybod pa gymorth sydd ar gael i bobl hyn a'u gofalwyr

Budd-daliadau a grantiau i bobl anabl a'u gofalwyr​

Cael gwybod pa gymorth sydd ar gael i bobl anabl a'u gofalwyr.

Cymorth Ariannol

Cael gwybod pa gymorth sydd ar gael os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian.

Help i aros yn ddiogel yn eich cartref eich hun

MaeTeleofal yn darparu larymau argyfwng a wardeniaid symudol i helpu chi.​

Gofal yn eich cartref

Cael gwybod os ydych yn gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal cymunedol.

Addasu eich cartref i ddiwallu eich anghenion

Offer neu addasiadau i'w gwneud yn haws i chi fyw gartref gan gynnwys Therapi Galwedigaethol a'r Cynllun Casgliad Gwastraff â Chymorth​.

Cadw’n iach ac actif​​

Cael gwybod am weithgareddau cymdeithasol sy'n digwydd yn eich ardal chi a'r gwasanaethau sydd ar gael i helpu i gynnal deiet iach.​​

Tai gwarchod​​

Sut i ddod o hyd i dai gwarchod yng Nghaerdydd a ble i fynd i gael cyngor.

​​​​​​​​​​​​​​​
 
© 2022 Cyngor Caerdydd