Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Swyddi a Hyfforddiant

​Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth​ mewn cyflogaeth ac wrth ddarparu gwasanaeth.

Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith

Angen help i ddod o hyd i swydd?  Mae gennym wasanaethau am ddim i geiswyr gwaith sy’n cynnwys gweithdai ar ysgrifennu CV, technegau cyfweld a hyfforddiant.

Swyddi gyda’n partneriaid​

Gwybodaeth am gyfleoedd o ran swyddi a swyddi gwag gyda sefydliadau partner y Cyngor​

Caerdydd ar Waith

Asiantaeth staffio dros dro mewnol Cyngor Caerdydd yw Caerdydd ar Waith.​

Cyflogaeth a Lwfans Ceisio Gwaith

Cyngor ar ddod o hyd i gyflogaeth yng Nghaerdydd a sut i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.

Ysbrydoli i weithio

Mae Ysbrydoli i Weithio yn broject newydd cyffrous i bobl ifanc yng Nghaerdydd, wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cymunedau ar Gyfer Gwaith​

Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith yn wasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf​​​​​​​​​​​ ac y mae angen help a chymorth ychwanegol arnynt i ddod o hyd i waith. 

Profiad Gwaith​

Mae Rhaglen Profiad Gwaith yn rhoi cyfle i bobl gael lleoliad profiad gwaith di-dâl yn y Cyngor.

Byddwch yn Weithiwr Gofal​​

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd. ​

Byddwch yn Ofalwr Maeth

Mae llawer o fathau o drefniadau maeth ar gael.

Maethu​

Mae Rhaglen Profiad Gwaith yn rhoi cyfle i bobl gael lleoliad profiad gwaith di-dâl yn y Cyngor.

Cyfle Cyfartal

Ein datganiad ar hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth o ran cyflogaeth​.


Cyngor ar yrfaoedd gan Gyrfa CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd | Dod yn weithiwr cymdeithasol​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

 
Rydyn ni'n Gyflogwyr Cyflog BywHyderus o ran anableddStonewall CymruDLIE RhwydwaithAnabledd Rhwydwaith LHDT RhwydwaithMenywood RhwydwaithGofalwyr Rhwydwaith 
 
​​​​​
​​​
​​​​​​​​