Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Swyddi a Hyfforddiant

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth​ mewn cyflogaeth ac wrth ddarparu gwasanaeth.

Swyddi gyda ni

Darllenwch am y swyddi, trefnwch i gael negeseuon am swyddi gwag a gwnewch gais ar-lein.

Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith

Angen help i ddod o hyd i swydd? Mae gennym wasanaethau am ddim i geiswyr gwaith sy’n cynnwys gweithdai ar ysgrifennu CV, technegau cyfweld a hyfforddiant.

Swyddi gyda’n partneriaid

Gwybodaeth am gyfleoedd o ran swyddi a swyddi gwag gyda sefydliadau partner y Cyngor

Caerdydd ar Waith

Asiantaeth staffio dros dro mewnol Cyngor Caerdydd yw Caerdydd ar Waith.

Cyflogaeth a Chredyd Cynhwysol​​​​ 

Cyngor ar ddod o hyd i gyflogaeth yng Nghaerdydd a sut i hawlio Credyd Cynhwysol.

Profiad Gwaith

Mae Rhaglen Profiad Gwaith yn rhoi cyfle i bobl gael lleoliad profiad gwaith di-dâl yn y Cyngor.

Byddwch yn Weithiwr Gofal

Gwnewch cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd. 

Dysgu ar gyfer gwaith

Mae Dysgu I Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u dylunio i unigolion i gymryd eu camau cyntaf yn ôl i ddysgu, cymryd rhan mewn hyfforddiant pellach neu gael gafael ar gyflogaeth.

Maethu

Gwybodaeth ar sut i ddod yn ofalwr maeth

Cyfle Cyfartal

Ein datganiad ar hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth o ran cyflogaeth.

Cyfleoedd i brentis​iaid, hyfforddeion a graddedigion

Dysgwch am gyfleoedd i brentisiaid, hyfforddeion a graddedigion gyda'r Cyngor.​​​​Cyngor ar yrf​aoedd gan Gyrfa Cymru  | Dod yn weithiwr cymdeithasol​​​​​​​​​​

 
​​​​​​​​​​​ Mwy... Paru Swyddi | Y Ganolfan Byd Gwaith
Age Friendly Employer PledgeRydyn ni'n Gyflogwyr Cyflog BywHyderus o ran anableddStonewall CymruDLIE RhwydwaithAnabledd Rhwydwaith LHDT RhwydwaithMenywood RhwydwaithGofalwyr Rhwydwaith 
 
​​​​​
​​​
​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd