Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Byddwch yn Weithiwr Gofal

​​Allech chi fod yn Weithiwr Gofal?


Mae angen gofalwr cyflogedig ar bobl o bob oedran y mae arnynt Weithiwr Gofal, i’w helpu gyda thasgau bob dydd. Boed hyn yn waith helpu pobl i gadw’n actif neu eu helpu i fyw bywydau annibynnol, gall Gweithiwr Gofal fod yn gymorth gwych wrth helpu pobl i gyflawni'r canlyniadau sy’n bwysig iddynt. 

Enillwch wrth ofalu


Mae gan Gaerdydd amrywiaeth eang o ddarparwyr gofal cymdeithasol ledled y ddinas ac mae swyddi gwag ar gyfer Gweithwyr Gofal. Fel Gweithiwr Gofal, gallwch ennill incwm ychwanegol neu greu gyrfa ym maes gofal. Yn ogystal, gallwch fanteisio ar gyfraddau cyflog uwch, hyfforddiant a chymwysterau, cyfleoedd a all arwain at nyrsio a gwaith cymdeithasol a gweithio oriau hyblyg i gyd-fynd â'ch ymrwymiadau eraill.

Dewch o hyd i swyddi gwag


Mae rolau Gweithwyr Gofal yn cynnig gyrfa foddhaus lle y gallwch helpu pobl i fyw'n fwy annibynnol.  Nid yw’n rhy hwyr i hyfforddi fel Gweithiwr Gofal, felly os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am swydd wag gyda darparwr gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd, edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar eu gwefannau yma:

3D Care Cardiff  029 2089 4860

ABC


Care in Cymru 029 2023 4020​​

D


Dolphin Care Agency  029 20 560261

E
FH
IJ


J-Care Support Services  01685 267100

K


K Caring Agency  07745 509123

LMNP


Pineshield Health and Social Care  029 20 236969

Q
R


Royal Mencap Society  07881 908927


S
T
U


​ ​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd