Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gofalwyr

Edrych ar ol perthynas neu ffrind

Gall bod yn ofalwr fod yn foddhaus ac yn heriol. Dysgwch sut y gallwn eich helpu a’ch cynorthwyo.

Asesiad gofal

Os oes angen mwy o help arnoch, byddwn yn asesu’ch sefyllfa ac yn trafod â chi sut i ddiwallu eich anghenion yn well.

Gofalwyr ifanc

Cymorth i blant a phobl ifanc dan 18 oed sy’n gofalu am rywun arall.

Cerdyn argyfwng gofalwyr

Sicrhewch fod gennych gerdyn adnabod gofalwr fel y gallwn ofalu am y person rhag ofn bod argyfwng.

Gwasanaethau Byw'n Annibynnol

Cyngor a gwasanaethau i’ch helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun.

 
English