Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diogelwch Cymunedol

​​​​​​​​​Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Sut i’w adrodd a beth rydym yn ei wneud amdano.

Lonydd cefn

Ystyried dulliau o atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn lonydd cefn.

Trosedd ar gar​​reg y drws​​​​​

Diogelu’ch hun, sut i adrodd trosedd ar garreg y drws

Cyngor ar atal trosedd

Mae gan Crimestoppers awgrymiadau syml i’ch helpu i beidio â chael eich effeithio gan drosedd

Trosedd Casineb

Yr hyn ydyw a sut i adrodd amdano.

Cynllunio mewn argyfwng a Gwydnwch

Sut rydym yn paratoi at ddigwyddiadau mawr yn y ddinas ac yn ymateb iddynt

Rheoli Risg Llifogydd ac Arfordirol

Sut rydym yn rheoli'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.​

Canolfan Ymateb i Larymau​

Gwasanaethau diogelwch a chymorth gan gynnwys Teleofal Caerdydd, Concierge Tai a Wardeiniaid Lleol.​

Prevent​

Dysgwch sut mae Prevent yn mynd i’r afael â radicaleiddio a sut i adrodd unrhyw bryderon.​​

 
© 2022 Cyngor Caerdydd