Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllunio at Argyfwng a Gwydnwch

Cynllunio at Argyfwng ​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gallwn eich helpu i baratoi ac i’ch cadw chi a’ch teulu yn ddiogel mewn argyfwng.

EVAC Caerdydd ​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ein hymrwymiad amlasiantaethol at ddatblygu dull cydlynol o ymateb i argyfwng yng Nghaerdydd.

Cydnerthu cymemunedol​

Mae cyd-nerthu cymunedol yn rhan o amryw gymunedau ac mae’n newid ac esblygu yn barhaus.

​Lles anifeiliaid mewn argyfwng

Os ydych yn berchen ar anifail chi sy’n gyfrifol am ei les p’un a ydych yn berchennog ar fferm fechan neu fod gennych gi neu gath yn byw gyda chi a’ch teulu.

​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd