Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Ddigartrefedd Caerdydd 2018-2022

​​​Noda'r Strategaeth Ddigartrefedd ar gyfer Caerdydd (8.93mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn darparu gwasanaethau digartrefedd ledled y ddinas.

Bydd y weledigaeth,  'i weithio gyda'n partneriaid i atal digartrefedd, gan ddarparu'r gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn er mwyn diwallu anghenion tai ein dinasyddion' yn cael ei gwireddu trwy'r nodau allweddol yn y Strategaeth.

Mae’r Strategaeth Ddigartrefedd ar Dudalen (1.20mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn drosolwg o’r prif ganlyniadau a chrynodeb o’r ymrwymiadau o’r strategaeth lawn.
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd