Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Digartrefedd

Digartrefedd

Ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl ohono? Cysylltwch â ni nawr yn y Ganolfan Dewisiadau Tai.​

Eich hawliau

Os ydych chi'n ddigartref ac mewn argyfwng y tu allan i'r oriau hyn, cysylltwch â ni ar 029 2087 3141.

Canolfan Dewisiadau Tai

Rydym yn cynnig gwasanaethau i’ch helpu os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Sut i gael Cyngor Tai

Cyngor tai a sut i wneud cais.​


Perchnogion tai sy’n wynebu cael eu troi allan neu eu hadfeddiannu

Os ydych chi'n cael anhawster talu'ch morgais gallwn eich helpu chi.

Digartref yn y sector rhentu preifat

Gallwn helpu os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref tra’n rhentu yn y sector preifat.​

Cyngor i gyn-filwyr

Os ydych chi'n gadael y gwasanaethau arfog, neu os ydych chi'n gyn-aelod, efallai y bydd gennych chi hawl i gymorth ychwanegol os dewch yn ddigartref.​


Digartref ar ôl gadael yr ysbyty

Os cewch eich rhyddhau o'r ysbyty  a does gennych unman i fyw, gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth i chi.

Digartref ar ôl cael eich rhyddhau o’r carchar

Gwybodaeth a help i ddod o hyd i lety pan gewch eich rhyddhau o'r carchar​.

Pobl ifanc  (16 – 21 oed)

Cyngor i bobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd.

Cam-drin Domestig

Os ydych chi'n dioddef o ofn cam-drin domestig, gall ein gwasanaeth arbenigol eich helpu chi.

Cysylltiadau defnyddiol os ydych chi’n wynebu digartrefedd

Sefydliadau a all helpu os ydych chi'n ddigartref neu'n wynebu digartrefedd yng Nghaerdydd.

Strategaeth Ddigartrefedd 2018 - 2022

Mae'r Strategaeth Ddigartrefedd yn nodi sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn darparu gwasanaethau digartrefedd ledled y ddinas.

​Cysgu Allan

Gwybodaeth i bobl s’n cysgu ar y strydoedd yng Nghaerdydd. ​


​​​​​​​​​​​​​​​​
​​ ​​​​​​​​
English