Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Dewisiadau Tai

​​​​Os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n adnabod rhywun sydd yn y sefyllfa hon, cysylltwch â ni ar 029 2057 0750. Dyma'r ffordd gyflymaf o gael mynediad i'n gwasanaeth.

Mae'r gwasanaeth yn rhoi cymorth i unrhyw un sy'n wynebu digartrefedd. Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â ni'n ddi-oed.

Rydym yn cynnig help i bobl sydd:​

  • Ddigartref ar y stryd
  • Cysgu ar soffas
  • Colli eu teulu neu gartref rhent
  • Mewn perygl o gael eu tŷ wedi’i adfeddiannu.

 

Ffoniwch ni ar 029 2057 0750 i gael cymorth gan ein tîm beth bynnag fo'ch amgylchiadau. 

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau cyffredinol, gallwch gysylltu â ni ar-lein.

Housing Options Service
Central Library Hub
The Hayes Cardiff 
CF10 1FL

Oriau agor

​​​Dyddiau
​​Oriau agor
Dydd Llun ​8.45am i 4.30pm
​Dydd Mawrth ​8.45am i 4.30pm
​Dydd Mercher ​8.45am i 4.30pm
​Dydd Iau ​10.45am i 4.30pm
Dydd Gwener ​8.45am i 4pm

If there is a housing emergency outside of these hours, please call our out of hours team on 029 2087 3141. ​If you or someone else is in immediate danger, please call the emergency services.


© 2022 Cyngor Caerdydd