Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Treialu casgliadau ailgylchu ar wahân

Fe wnaethom dreialu casgliadau ailgylchu ar wahân mewn 10,000 o gartrefi ledled Caerdydd.

Yn ystod y treial, adolygwyd:

 • ein cerbydau casglu,
 • y sachau a'r cadis a ddarperir,
 • faint o gartrefi oedd yn defnyddio'r gwasanaeth,
 • ansawdd y deunyddiau sy'n cael eu casglu, ac
 • adborth gan breswylwyr.

Yr hyn y gwnaethom ei ddysgu

 • Roedd ansawdd yr ailgylchu wedi gwella (gostyngodd llygru o 30% i 7%).
 • Dylai sachau llai fod ar gael.
 • Roedd preswylwyr eisiau gallu ailgylchu cartonau (Tetra Pak).
 • Nid oes angen casgliadau gwydr bob wythnos.
 • Roedd ceisiadau am sachau a chadis ychwanegol yn isel.
 • Cymerodd 90% o'r cartrefi ran yn y gwasanaeth newydd.
 • Nid oedd y cerbydau casglu a dreialwyd yn addas.
 • Yr hyn a wnaethom i wella'r gwasanaeth

 • Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, gwnaethom welliannau i'r gwasanaeth cyn ei gyflwyno i rannau eraill o'r ddinas.
 • Byddwn yn gwneud sachau 45L llai ar gael i chi eu casglu.
 • Byddwn yn gwneud cadis gwydr glas ychydig yn llai a byddwn yn eu casglu bob pythefnos.
 • Gallwch roi cartonau (Tetra Pak) yn eich sachau coch bob wythnos.
 • Bydd gan ein cerbydau casglu adrannau ar wahân ar gyfer pob math o ailgylchu.
 • Byddwn yn casglu gwydr ar wahân.

 • Darllenwch ein strategaeth ailgylchu​.

  © 2022 Cyngor Caerdydd