Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhesymau da dros wahanu ailgylchu

Rydym yn gwneud y newidiadau er mwyn: 

Gwella ansawdd y deunydd sy’n cael ei gasglu


Rydym eisoes wedi rhoi’r cynllun hwn ar brawf mewn 10,000 eiddo ledled y ddinas, ac mae nifer yr eitemau anghywir mewn bagiau ailgylchu wedi gostwng o 30% i 7%. 

Lleihau plastigau untro 


Unwaith y bydd y ddinas gyfan ar gasgliadau ailgylchu ar wahân, byddwn yn arbed 24 miliwn o fagiau plastig untro y flwyddyn. 

Helpu i atal newid hinsawdd


Trwy wella ansawdd ailgylchu, bydd mwy ohono'n aros yn y DU i gael ei ailgylchu yn hytrach na chael ei anfon dramor. Bydd hyn yn lleihau ein hallyriadau carbon. 

Cynyddu ein cyfraddau ailgylchu​​


Ar hyn o bryd mae ein perfformiad ailgylchu oddeutu 62% sydd o dan darged Llywodraeth Cymru o 70%. Bydd y newidiadau yn helpu i gynyddu'r gyfradd. 

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd