Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau Gwastraff Gardd

​​​Bydd casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd yn cael eu casglu bob mis o 4 Hydref tan 25 Tachwedd.

Mae calendrau casgliadau ar wefan y Cyngor ac ar App Cardiff Gov yn cael eu diweddaru a hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion am eu hamynedd wrth i hyn gael ei wneud.

Manylion casgliadau gwastraff gardd ym mis Hydref a mis Tachwedd


Rhowch eich gwastraff allan ar eich diwrnod casglu arferol.
Yr wythnos yn dechrau ar 3 Hydref a'r wythnos yn dechrau ar 31 Hydref:

 • Creigiau
 • Pentyrch
 • Radur
 • Pentre-poeth
 • Llandaf
 • Ystum Taf
 • Tredelerch
 • Llanrhymni
 • Tongwynlais
 • Rhiwbeina
 • Llys-faen.


Yr wythnos yn dechrau ar 10 Hydref a'r wythnos yn dechrau ar 7 Tachwedd:

 • Trelái
 • Sain Ffagan
 • Treganna
 • Plasnewydd
 • Butetown
 • Pen-y-lan.


Yr wythnos yn dechrau ar 17 Hydref a'r wythnos yn dechrau ar 14 Tachwedd:

 • Yr Eglwys Newydd
 • Gorllewin y Mynydd Bychan
 • Dwyrain y Mynydd Bychan
 • Cathays
 • Gabalfa
 • Trowbridge
 • Pentref Llaneirwg
 • Llanisien
 • Cyncoed.Yr wythnos yn dechrau ar 24 Hydref a'r wythnos yn dechrau ar 21 Tachwedd:

 • Caerau
 • Y Tyllgoed
 • Grangetown
 • Glan-yr-afon
 • Adamsdown
 • Y Sblot
 • Pontprennau
 • Pentwyn.

Gall trigolion barhau i fynd â'u gwastraff gardd i ganolfannau ailgylchu Ffordd Lamby a Chlos Bessemer drwy drefnu apwyntiad ar-lein yma​ neu drwy App Cardiff Gov.

Ni fydd casgliadau gwastraff gardd ym mis Rhagfyr, mis Ionawr na mis Chwefror.

​Coed Nadolig a chlirio dailBydd casgliadau untro yn cael eu trefnu yn ystod tymor yr ŵyl i symud coed Nadolig o gartrefi trigolion, gyda digwyddiadau sgubo’r stryd cymunedol a’r tîm glanhau dail sy’n cwympo’n parhau i weithredu dros fisoedd y gaeaf.​​