Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhoi gwybod am broblem ar briffordd

​​ Os ydych wedi gweld problem ar ffordd neu balmant rhowch wybod i ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni. 


 
Gweld sut mae ​adrodd ar broblem goleuadau stryd​​.

 
Yn y fersiwn ddiweddaraf o’r ap gallwch roi gwybod i ni am broblem ar un o ffyrdd neu balmentydd y ddinas.

Dyma rai o’r problemau y gallwch roi gwybod amdanynt:

 
  • ceudyllau ac arwyneb y ffordd, 
  • marciau ar y ffordd wedi pylu,
  • twmpath cyflymder neu ynys draffig wedi difrodi,
  • celfi stryd fel safle beic neu mainc wedi torri, 
  • problemau draenio neu gyli, ac
  • arwyneb y palmant neu cwrbyn.

 
Gallwch nodi’r union leoliad ar fap, ychwanegu lluniau ac ysgrifennu disgrifiad i’n helpu i leoli a delio â’r broblem. Bydd eich adroddiad yn cael ei anfon yn syth i’n tîm priffyrdd i ymchwilio iddo.

 

 

 
Llwytho...
​​ ​

 

 

 
​​​
​​​​​​​​​​
​​​
Cardiff Gov app logo
Lawrlwythwch i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor.​
Download app via Apple store Download app via Google Play store​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd