Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Rhoi gwybod am broblem ar briffordd

Rhoi gwybod am broblem ar briffordd

Os ydych wedi gweld problem ar ffordd neu balmant rhowch wybod i ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni. 

Gweld sut mae adrodd ar broblem goleuadau stryd​​.

Yn y fersiwn ddiweddaraf o’r ap gallwch roi gwybod i ni am broblem ar un o ffyrdd neu balmentydd y ddinas. Dyma rai o’r problemau y gallwch roi gwybod amdanynt:

  • ceudyllau, 
  • celfi stryd wedi’u difrodi, 
  • marciau ffordd wedi colli lliw, a 
  • draeniau.

Gallwch nodi’r union leoliad ar fap, ychwanegu lluniau ac ysgrifennu disgrifiad i’n helpu i leoli a delio â’r broblem. Bydd eich adroddiad yn cael ei anfon yn syth i’n tîm priffyrdd i ymchwilio iddo.Llwytho...
​​ Download the Cardiff Gov App for a smarter way to connect with council services.  Find out more about the App
​​​
English