Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anabledd dysgu

​​Beth yw anabledd dysgu?


 

  • Pan fyddwch chi’n ei chael hi’n anodd deall gwybodaeth newydd neu gymhleth neu ddysgu sgiliau newydd
  • Pan fyddwch chi’n cael trafferth ymdopi ar eich pen eich hun

Yr hyn i’w wneud os oes angen help arnoch


 

Os oes gennych chi (neu rywun rydych chi’n ei nabod) anabledd dysgu a bod angen help arnoch, gallwn drefnu i weithiwr cymdeithasol gynnal asesiad i weld a allwn helpu mewn unrhyw ffordd.


 

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i gael help.


 

Gwneud cais am asesiad.
Unwaith i chi wneud cais am asesiad bydd gweithiwr cymdeithasol yn cysylltu â chi i gael gwybodaeth amdanoch chi a phennu pa wasanaethau y gallem eu cynnig i chi.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?


 

Os gallwn gynnig gwasanaeth i chi byddwn yn siarad â chi a’ch gofalwr am eich anghenion ac yn ceisio dod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch neu roi arian i chi taliadau uniongyrchol i dalu am y cymorth hwn.

 

Os na allwn gynnig gwasanaeth i chi byddwn yn ceisio rhoi cymorth i chi ddod o hyd i bobl eraill a allai eich helpu chi, fel gwasanaethau a sefydliadau iechyd.


 

Dogfennau defnyddiol:


 

 

Gwasanaethau anabledd dysgu (740kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni


 

Gwneud cais am asesiad

​​

 

029 2053 6111

 
​​​​