Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adrodd am broblem gyda gât lôn gefn

​Os ydych chi wedi gweld problem gyda gât lôn gefn, rhowch wybod i ni. Gorau po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei rhoi i ni. 

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym am broblem fel:

  • allwedd neu fecanwaith clo diffygiol,
  • gatiau nad ydynt yn agor nac yn cau, neu
  • bollt gollwng wedi torri (y bollt gollwng yw'r lifer metel sy'n sicrhau bod y gât ar agor neu ar gau).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn disgrifio'r lleoliad i'n helpu i ddod o hyd i'r gât. Mae opsiwn i ychwanegu lluniau.​​​

Rhowch gyfeiriad yr eiddo sydd agosaf at y gât.Adrodd am broblem gyda gât lôn gefn

© 2022 Cyngor Caerdydd