Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor i Ddefnyddwyr

 

Cyngor a chanllawiau​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Rydym yn cynnig ystod eang o help, gan gynnwys cyngor ar eich hawliau cyfreithiol fel defnyddiwr

Cyngor busnes

Gallwn helpu eich busnes i gydymffurfio â’r gyfraith


Safonau masnach

Rydym yn gorfodi ac yn annog masnachu teg, diogel a gonest

Adrodd mater safonau masnach

Os ydych yn meddwl bod rhywun yn gwerthu nwyddau neu wasanaethau a’u bod yn torri’r gyfraith, rhowch wybod i ni

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Rydym yn cynnig cymorth i rai sy’n dioddef wrth law benthycwyr arian didrwydded a gallwn gymryd camu i atal benthycwyr arian didrwydded rhag manteisio ar bobl bregus


 
 
© 2022 Cyngor Caerdydd