Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Help gyda’ch rhent

​Os ydych yn oedran gwaith, ar incwm isel, ac angen help i dalu’ch rhent, fe fydd yn fwy n thebyg rhaid  chi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol gyda’r DWP.

Os ydych yn bensiynwr, neu rydych yn aros mewn lloches, hostel neu rhai o dai â chymorth neu dai dros dro rydych dal yn gallu gwneud cais am Fudd-dal Tai.

Mewn amgylchiadau eithriadol, mae rhai sy'n derbyn Budd-dal tai neu Gredyd Cynhwysol yn gymwys i help ychwanegol gyda'r rhent trwy wneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn.

Lle i fynd am gymorth a chyngor​


Os oes angen cyngor arnoch ar hawlio cymorth i dalu eich rhent a'ch treth gyngor, gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:
Budd-dal Tai

Dysgwch a oes gennych hawl i Fudd-dal Tai a gwneud cais ar-lein.

Credydd Cynhwysol

Taliad unigol misol ar gyfer pobl o oedran gwaith sydd gysa incwm isel.

Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch i dalu am eich costau tai, mae’n bosibl y gallech hawlio Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn.


​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd