Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adfywio Cymdogaethau

Cynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau

Projectau adfywio ledled y ddinas, yn amrywio o barciau newydd a gwelliannau i ddiogelwch cymunedol.

Adfywio Ystadau Tai

Gwelliannau i amgylchedd ffisegol ystadau tai. Mae’r rhain yn cynnwys ardaloedd rhwng tai a fflatiau a gwelliannau i ardaloedd cymunedol fel cyfleusterau sychu dillad i drigolion a storfeydd biniau.

Adfywio Canolfannau Siopa Cymunedol

Gwelliannau i ganolfannau siopau ardal a lleol i sicrhau bod cymunedau yn parhau i fanteisio ar siopau a gwasanaethau lleol.

Gwefan Datblygu ac Adfywio Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​​​​

Ewch i wefan Datblygu ac Adfywio Caerdydd am ragor o wybodaeth am brojectau adfywio ar draws y ddinas.​

Lonydd cefn

Ystyried dulliau o atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn lonydd cefn.​

Hybiau Cymunedol

 

Mae’r Tîm Adnewyddu Cymdogaethau wedi bod yn rhan o’r gwaith o gyflawni ystod o brojectau hybiau ledled y ddinas. Dod o hyd i'ch Hyb agosaf.

© 2022 Cyngor Caerdydd