Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adfywio Cymdogaethau

Mae’r rhaglen adfywio ystadau’n canolbwyntio ar gyflawni cynlluniau sy’n gwella amgylchedd ystadau tai ledled y ddinas. 

Y nod yw i:  

  • greu cymunedau mwy diogel a deniadol, 
  • gwella safon bywyd i breswylwyr, a
  • hyrwyddo balchder yn y gymuned a pharchu’r amgylchedd.  


© 2022 Cyngor Caerdydd