Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Iechyd yr amgylchedd

Iechyd yr Amgylchedd

Mae rhai o'r Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd yng Nghaerdydd yn cael ei reoli gan y Gwasanaethau Rheoliadau a Rennir​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​, sef partneriaeth rhwng Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg. 

Hylendid a diogelwch bwyd​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelwch bwyd cyfredol.

Tir Llygredig​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Gall Tir Llygredig achosi niwed i iechyd pobl neu’r amgylchedd​.


Plâu

Cyngor ar ymdrin â phlâu, y gwasanaethau a gynigir gennym i fusnesau a phreswylwyr, rhoi gwybod am broblemau o ran plâu.

Gwastraff masnachol

Sut i reoli sbwriel ac ailgylchu yn eich busnes a pha wasanaethau a gynigir gennym.

Iechyd a diogelwch

Ein cyfrifoldebau fel awdurdod gorfodi.  

​​​​​
English