Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Ardrethi Busnes

Ardrethi Busnes

Gwiriwch tudalen COVID-19 - Cyngor ar gyfer Busnesau am wybodaeth a chefnogaeth. Gallwch hefyd ymweld â gwefan GOV.UK am fwy o gyngor.


Sut y caiff fy ardrethi busnes eu cyfrifo?

Manylion sut y caiff ardrethi eich busnes eu cyfrifo.

Beth yw gwerth ardrethol fy eiddo?

Bydd angen i chi wybod hyn er mwyn gallu cyfrifo eich ardrethi busnes.

Sut a ble y gallaf dalu?

Mae nifer o ddewisiadau ar gael i chi.


A oes unrhyw ostyngiadau ar gael?

Ffyrdd y gellir lleihau eich bil ardrethi busnes.

Beth os yw fy ngwerth ardrethol yn anghywir?

Manylion pwy i roi gwybod iddynt a beth i’w wneud.

Ardaloedd Gwella Busnes

Dysgwch am yr ardoll ychwanegol sy’n cael ei godi ar gyfer Ardal Gwella Busnes Caerdydd.

​​​
English