Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut y caiff fy ardrethi busnes eu cyfrifo?

​​​Rhagnodir gwerth ardrethol i bob eiddo busnes. Caiff y gwerth hwn ei asesu’n annibynnol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​​​​​​ ac mae’n cynrychioli gwerth rhent yr eiddo ar y farchnad agored fel yr oedd ar 1 Ebrill 2021​.

 

Caiff y bil ardrethi ei gyfrifo drwy luosi’r gwerth ardrethol gyda’r lluosydd ardrethi. Caiff y lluosydd ardrethi ei bennu gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei adolygu’n flynyddol. Y lluosydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 i 2024​​​ yw 0.535c.

 

Er enghraifft:


Gwerth Ardrethol £20,000 x Lluosydd 0.535 = Bil Ardrethi £10,700.​


Rhydd hyn yr atebolrwydd gros ond gallech fod yn gymwys i rai gostyngiadau​​.

 

Gweld nodiadau esboniadol sy'n esbonio rhai o'r termau y gellir eu defnyddio ar yr hysbysiad galw am dalu ardreth busnes ac yn y wybodaeth ategol.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso i chi gysylltu â ni


Cysylltu â ni


029 20871491

 

 

​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd