Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglen Cam Wrth Gam

Mae ein rhaglen Cam Wrth Gam yn cynnig cipolwg i bobl ifanc 11-13 oed ar hyfforddiant galwedigaethol ac o’i gwblhau gall arwain at gwrs Galwedigaethol manylach o 14 oed.

Cynhelir sesiynau un diwrnod yr wythnos mewn nifer o leoliadau gwahanol ar draws y ddinas gydol y flwyddyn ysgol. 

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys llythrennedd a rhifedd, sgiliau bywyd, gweithdai ABCh a phwnc galwedigaethol o ddewis y myfyriwr.  


I gael mwy o wybodaeth am raglen ​Cam Wrth Gam​, cysylltwch â ni.​

​Bydd cydlynydd y cwrs yn cadarnhau llefydd ar ôl asesu addasrwydd o’r ffurflenni cais.

Cysylltu â ni

​029 2233 0270 ​
© 2022 Cyngor Caerdydd