Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addysg Galwedigaethol Caerdydd

​​​​Mae ein Rhaglen Camau Iau, Rhaglen Cerrig Camu a’n cyrsiau BTEC Addysg Alwedigaethol yn cynnig cyfleoedd gwych i bobl ifanc rhwng 11 a 16 oed ennill sgiliau a chael profiad gwaith ymarferol sydd eu hangen i ddatblygu mewn amrywiaeth o bynciau galwedigaethol cyffrous.  ​

Rhaglen Camau Iau ar gyfer plant ysgolion cynradd

Gwybodaeth am y Rhaglen Camau Iau ar gyfer plant ysgolion cynradd.

​Rhaglen Cam Wrth Gam i blant 11 - 13 oed

Gwybodaeth am y r​haglen Cam Wrth Gam i blant 11 - 13 oed.

Addysg Alwedigaethol i blant 14 i 16 oed

I


Gwybodaeth am y cyrsiau Addysg Alwedigaethol (Chwaraeon, Hamdden a Datblygu) a gynigir i bobl ifanc 14 - 16 oed.​


© 2022 Cyngor Caerdydd