Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addysg Alwedigaethol

​​​​Mae cyrsiau achrededig BTEC Addysg Alwedigaethol Caerdydd (Chwaraeon, Hamdden a Datblygu) ar agor i bobl ifanc 14-16 oed. 

Bydd y cyrsiau’n gyfle i fyfyrwyr ennill y profiad gwaith sydd ei angen yn eu pwnc dewis a all arwain at addysg bellach, cynlluniau prentisiaeth, rhaglenni hyfforddiant a gyrfa foddhaus. Mae cyrsiau’n hyblyg ac mewn lleoliadau gwahanol ledled y ddinas​.

Mae ein rhaglen strwythuredig yn cynnig cyrsiau achrededig mewn:

(BTEC) Technoleg Cerddoriaeth a Fideo

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Technoleg Cerddoriaeth a Fideo.

(BTEC) Mecaneg a Pheirianneg

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Mecaneg a Pheirianneg.

(BTEC) Rhaglen Gofal Anifeiliaid

Gwybodaeth am y cwrs rhaglen Gofal Anifeiliaid.


(BTEC) Iechyd Ffitrwydd a Maeth

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Iechyd, Ffitrwydd a Maeth.

(BTEC) Astudiaethau ar Dir

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Astudiaethau ar Dir.

(BTEC) Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus

Gwybodaeth am y cwrs Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus.

​​


 

I wneud cais, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon ffurflen atgyfeirio a llawlyfr myfyrwyr atoch.​Bydd cydlynydd y cwrs yn cadarnhau llefydd ar ôl asesu addasrwydd o’r ffurflenni cais​.
​ ​029 2233 0270.​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd