Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

​​Mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn Ysgolion yn flynyddol ac mae'n cynnal ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-2023.  

Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i bobl ddysgu am newidiadau arfaethedig i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022-2023.

Mae'r Trefniadau Derbyn drafft ar gyfer 2022-2023 yn cynnig:

  • Eglurhad o’r broses Allan o Oedran Cronolegol.
  • Eglurhad o’r Protocol Mynediad Teg.
  • Newid i’r flaenoriaeth a roddir o dan y meini prawf derbyn ar gyfer brodyr a chwiorydd genedigaeth luosog.
  • Eglurhad ar ganllawiau ar gyfer ysgolion lle mae plentyn sydd wedi’i ddyrannu lle yn yr ysgol yn methu mynychu’r ysgol.Dweud eich dweud​
Gallwch lawrlwytho copi o’r Trefniadau Derbyn drafft 2022-2023​ (228kb PDF)  a dweud eich barn yn y ffyrdd canlynol:​Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 5 Chwefror 2021. 

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion:

 

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 401
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

029 2087 2720​

 


​​​​​​​​​​​