Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

Mae’n ofynnol i’r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn i Ysgolion yn flynyddol.

Cynigiodd Trefniadau Derbyn ar gyfer 2024 to 2025:

  • Eglurhad o ran Plant ag ADY sydd â CDU (Cynllun Datblygu Unigol)
  • Eglurhad o ran Yr Ymgeisydd
  • Eglurhad o ran amserlen ar gyfer ymgeisio cyn derbyn lle ysgol ar gyfer ceisiadau 'yn ystod y flwyddyn'
  • Gwybodaeth am drefniadau derbyn ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg ac Ysgol Gynradd Groes-wen.


Ymgynghorodd y Cyngor hefyd ar:

  • Gynnwys Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog o fewn y broses dderbyn ysgol uwchradd gydlynol ar gyfer grŵp oedran Blwyddyn 7 o fis Medi 2024. 


Cafodd Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2024 to 2025 eu hystyried gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod ar 23 Mawrth 2023.

Yn y cyfarfod hwn cytunodd y Cabinet ar drefniadau Derbyn i Ysgolion 2024 to 2025 fel y nodir ym Mholisi Derbyn 2024 to 2025.

Gallwch lawrlwytho copi o Trefniadau Derbyn 2024 to 25 (471kb PDF)​. 


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Derbyn i Ysgolion: 

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion

Ystafell 401
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW 

Cysylltu â ni

029 2087 2720
​​


​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd