Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud cais am le mewn ysgol

​​​​​​​​​​​​​​​​​Dewis ysgol

Mathau o ysgolion, dalgylchoedd a dethol eich dewis ysgol.​

Dyddiadau pwysig

Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisio ar gyfer lleoedd meithrin, cynradd ac uwchradd.​​

Help i wneud cais

Awgrymiadau ar wneud cais am le mewn ysgol. ​Help gyda’ch cais ar-lein.


Derbyniadau i ysgolion meithrin

Sut i gofrestru eich manylion er mwyn gwneud cais am le mewn ysgol feithrin. Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol feithrin.

Derbyniadau i ysgolion cynradd

Gwybodaeth i rieni am wneud cais am le mewn ysgol gynradd. Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol gynradd.

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

Gwybodaeth i rieni ynghylch gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd. Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol uwchradd.​


Amgylchiadau arbennig

Canllawiau ar gyfer teuluoedd sydd wedi gwahanu, plant sy'n derbyn gofal a phlant a oedd yn arfer derbyn gofal, plant ag anghenion meddygol neu gymdeithasol cymhellol a phlant i Aelodau o Luoedd y DU.​

Newid ysgol (yn ystod y flwyddyn academaidd) 

Beth i'w ystyried cyn newid ysgol. Sut i wneud cais i newid ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd.​

Ceisiadau hwyr

Sut i wneud cais am le mewn ysgol os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais.​

Apeliadau

Sut i wneud apêl os gwrthodwyd lle ysgol i chi.​

Polisi Derbyn i Ysgolion 

Darllenwch Bolisi Derbyn i Ysgolion Caerdydd.

Help i wneud cais mewn ieithoedd eraill

Help i wneud cais am le mewn ysgol mewn nifer o ieithoedd cymunedol.​

 
Mwy:

​​


​​
© 2022 Cyngor Caerdydd