Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr

​ ​

​​​​​​​Mae Caerdydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau mawr yn rheolaidd ym myd chwaraeon a'r celfy​​ddydau perfformio. ​​Oherwydd y cynnydd yn y traffig a'r gofynion parcio sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn, mae gan Gyngor Caerdydd drefniadau parcio arbennig a nifer o gyfleusterau Parcio a Theithio dan oruchwyliaeth.

Digwyddiadau ar ddod

​​
Loading travel advice..

Wedi gordalu am dacsi neu gael eich gwrthod gan un?  Byddwn ni’n gweithredu

 
Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i unrhyw un sy'n credu ei fod wedi gordalu am dacsi neu sydd wedi cael ei wrthod gan un gofnodi rhif y gyrrwr/tacsi, y dyddiad, yr amser, y lleoliad neu fanylion y daith ac e-bostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk.  Bydd y Cyngor yn gweithredu ar ôl cael gwybod.
 
 

Celloedd cadw bagiau ar gael yn yr Hen Lyfrgell yn Yr Aes, Canol y Ddinas. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â Visit Cardiff​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd