Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio

​​​ Dirwyon parcio

Talu neu herio eich dirwy parcio ar-lein

Trwyddedau parcio

Sut i wneud cais am drwydded parcio i breswylwyr neu ymwelwyr. Adnewyddu eich trwydded a beth i’w wneud os newidiwch eich cerbyd.

Parcio Bathodyn Glas​

Sut i wneud cais am fathodyn glas. Gwybodaeth am barcio i bobl anabl yn y ddinas.

Meysydd Parcio

Lleoliadau, costau ac oriau meysydd parcio talu ac arddangos yng Nghaerdydd.

Parcio ar y stryd

Gwybodaeth am leoliadau a chostau mannau parcio talu ac arddangos ar y stryd yng Nghaerdydd.

Parcio a theithio

Manylion am ein gwasanaethau Parcio a Theithio gan gynnwys lleoliadau, costau ac oriau.

Parcio i goetsis

Mannau gollwng a chasglu yn ogystal â threfniadau aros yn hir yng Nghaerdydd gan gynnwys oriau a chostau.

Parcio i feiciau modur

Gwybodaeth am fannau parcio dynodedig ar y stryd ac oddi ar y stryd i feiciau modur.

Cerbydau Di-dreth

Gwybodaeth am gerbydau di-dreth a rhyddhau eich cerbyd.

Marciau H-Bar

Sut mae cael gosod llinellau gwynion ar y ffordd o flaen eich tramwyfa neu garej.

Adrodd am broblem parcio​

Cewch wybod am y troseddau parcio a orfodir gan y Cyngor a pha rai y dylech eu hadrodd i’r heddlu.

Adroddiad Parcio Blynyddo

Gwybodaeth am Adroddiad Blynyddol ar Barcio.

Parthau Rheoli Parcio

Gwybodaeth am barthau parcio rheoledig

 
Rhagor:
© 2022 Cyngor Caerdydd