Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth costau byw

I gael gwybod am gymorth ar gyfer costau byw, gallwch ffonio’r tîm Cyngor Ariannol​ ar 029​​​ 2087 1071.​

​​​Biliau cartref ac ynni

Dewch o hyd i gymorth gyda’ch costau cartref, gan gynnwys biliau ynni a chyfleustodau.

Hawlio budd-daliadau

Darganfyddwch pa gymorth ariannol y mae gennych hawl iddo.

Arian a dyled

Cael cyngor a chefnogaeth i'ch helpu i reoli arian a dyled.

Mannau cynnes a chymorth bwyd

Dewch o hyd i fannau cynnes, cwmni, prydau bwyd am ddim a bwyd i'ch cadw chi a'ch teulu yn gynnes ac yn ddiogel.

Tai a digartrefedd

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda materion tai a digartrefedd.

Cymorth i bobl hŷn

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yn benodol i bobl hŷn a phensiynwyr.

Costau addysg ac ysgol

Mynnwch gymorth ariannol os oes gennych blant yn yr ysgol.

Babanod a phlant ifanc

Cymorth gyda chostau teulu ifanc, gan gynnwys cymorth gofal plant.

Iechyd a lles

Dysgwch am yr ystod o gymorth sydd ar gael i'ch cadw'n iach a helpu gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles.

Swyddi a hyfforddiant

Cymorth i ddod o hyd i swydd, hyfforddiant a chyfleoedd i wella eich sgiliau.

Cymorth i gyn-filwyr

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i gyn-filwyr.

Atal Siarcod Benthyg Arian

Cefnogi dioddefwyr a diogelu pobl rhag benthyca anghyfreithlon a throseddau cysylltiedig.


Cynnyrch mislif am ddim

Gallwch gasglu cynhyrchion mislif am ddim yn ein Hybiau. Mwy o wybodaeth.

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd