Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymweld â chanol y ddinas yn ddiogel

Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio cynllun cam wrth gam i ailagor Caerdydd yn raddol fel un o ddinasoedd diogelaf y DU. 

Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy’n ymweld â chanol dinas Caerdydd yn gweld nifer o fesurau diogelu wrth i gyfyngiadau cyfnod cloi COVID-19 ddechrau codi. 


Cau Stryd y Castell a Lôn y Felin 


Er mwyn sicrhau bod canol y ddinas yn lle diogel a hygyrch i bawb, mae Stryd y Castell a Lôn y Felin wedi’u cau i draffig. 


Caffi Cwr y Castell 


Mae ardal fwyta awyr agored wedi’i lleoli yn erbyn cefnlen Castell Caerdydd wedi agor ar Stryd y Castell er mwyn galluogi busnesau i weini mwy o gwsmeriaid. 

Cewch weld yr oriau agor ar gyfer Caffi Cwr y Castell, busnesau sy’n cymryd rhan a sut i archebu ar croesocaerdydd.com​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

​Systemau cerdded a chiwio 

Er mwyn eich cadw’n ddiogel rhag COVID-19 rydym wedi cyflwyno system gerdded syml gyda marsialiaid cyfeillgar a all eich helpu a’ch cynghori. Mae gan rai siopau systemau ciwio ar waith er mwyn cyfyngu ar y niferoedd y tu mewn. 


Beicffyrdd Dros Dro 

Mae Caerdydd - a bleidleisiwyd fel y ddinas orau yn y DU i feicio ynddi yn ddiweddar - yn gosod beicffyrdd dros dro. 

Bwriedir gosod y beicffyrdd erbyn yr hydref i gynnig llwybrau diogelach, wedi eu gwahanu rhan fwyaf, i alluogi pobl i deithio ar feic ar rai o ffydd prysuraf Caerdydd. Strategaeth adfer Caerdydd 

Rydym wedi cynhyrchu nifer o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) i’n helpu i gynllunio ein strategaeth adfer ac i roi cynlluniau ar waith i’ch helpu i ymweld â chanol y ddinas yn ddiogel ac er mwyn i fusnesau adfer ar ôl effeithiau COVID-19.