Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymweld â chanol y ddinas yn ddiogel

​​Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio cynllun cam wrth gam i ailagor Caerdydd yn raddol fel un o ddinasoedd diogelaf y DU. 


Beicffyrdd Dros Dro 

Mae Caerdydd - a bleidleisiwyd fel y ddinas orau yn y DU i feicio ynddi yn ddiweddar - yn gosod beicffyrdd dros dro. 

Bwriedir gosod y beicffyrdd erbyn yr hydref i gynnig llwybrau diogelach, wedi eu gwahanu rhan fwyaf, i alluogi pobl i deithio ar feic ar rai o ffydd prysuraf Caerdydd. Strategaeth adfer Caerdydd 

Rydym wedi cynhyrchu nifer o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) i’n helpu i gynllunio ein strategaeth adfer ac i roi cynlluniau ar waith i’ch helpu i ymweld â chanol y ddinas yn ddiogel ac er mwyn i fusnesau adfer ar ôl effeithiau COVID-19.