Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

​​​Cafodd Strategaeth Cwsmeriaid Cyngor Caerdydd ei chreu er mwyn darparu canllawiau fydd yn ein helpu i ddarparu'r gwasanaeth gorau.  

Mae'r strategaeth yn cynnwys:

 • Y diben
 • Cyflwyniad
 • Ble mae Caerdydd arni nawr
 • Ein gweledigaeth
 • Lle'r ydym am i Gaerdydd fod
 • LlywodraethiantSafonau Gwasanaethau Cwsmeriaid


Mae 6 safon a ddilynwn er mwyn darparu gwasanaeth rhagorol:

 • Argaeledd 
 • Ymatebolrwydd 
 • Cwrteisi 
 • Cywirdeb 
 • Effeithlonrwydd
 • CysondebSiarter Cwsmeriaid 


Mae ein Siarter Cwsmeriaid yn dangos beth rydym yn addo ei wneud, sut y byddwn yn ei wneud, a'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan ein cwsmeriaid.  

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd