Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diogelwch data a Rhyddid Gwybodaeth

​​​​​​​​​​ Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 

Eich hawliau i wybod pa wybodaeth a gedwir amdanoch a pham​.

Rhyddid Gwybodaeth

Dysgwch beth yw’ch hawliau i weld gwybodaeth a/neu wneud cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r cynllun ​cyhoeddi​​. 

Hybysiadau preifatrwydd

Dysgwch sut rydym yn prosesu eich data.​

Data agored​​

Mae’n ofynnol i ni gyhoeddi rhai setiau data dan Ddeddf Diogelu Rhyddid 2012. Mae'r rhain yn cynnwys setiau data megis nifer yr ymwelwyr â chanol y ddinas a stoc dai’r cyngor.

Chwilio Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a’r ymatebion​

Cyrchu’r ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wnaed i Gyngor Dinas Caerdydd a’r ymatebion cyhoeddedig a roddwyd yn ein cofnod datgeliadau.

TCC

Gweld gwybodaeth am TCC yn y ddinas

 
© 2022 Cyngor Caerdydd