Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Caerdydd

Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Caerdydd

Datganiad gwirfoddol o gyd-gymorth yw Cyfamod Cymunedol y Lluoedd ArfogDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  rhwng y gymuned sifil a’r gymuned Lluoedd Arfog leol. Mae ar gyfer personél sy’n gwasanaethu neu gyn-filwyr. 


Nod y cyfamod yw annog dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar y Gymuned Lluoedd Arfog. Mae hefyd yn rhan bwysig o helpu’r gymuned honno i ymaddasu i fod yn sifiliaid eto.

Cytunwyd ar y Cyfamod gan gymuned y lluoedd arfog a’r gymuned sifil yng Nghaerdydd a gynrychiolir gan ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus, diwydiant preifat, elusennau, grwpiau cymunedol ac aelodau unigol o’r cyhoedd.

Pa gymorth sydd ar gael i mi?

Gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael yng Nghaerdydd i bersonél y lluoedd arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Cynllun Grant y Cyfamod Cymunedol

Gwybodaeth am Gynllun Grant y Cyfamod Cymunedol, sut i wneud cais a'r project cyfredol.

 
​​
English