Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ensembles

​Mae perfformio â cherddorion eraill yn ffordd wych o fagu hyder a gwneud ffrindiau. ​

Ymunwch â’n hymarferion wythnosol a chyngherddau drwy gydol y flwyddyn a gwella eich sgiliau cerddorol. Dysgwch fwy am ein digwyddiadau nesaf.

P’un ai a ydych yn ddisgybl newydd neu’n symud yn eich blaen i Ensemble arall edrychwn ymlaen at gael eich croesawu chi i chwarae eich rhan.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

 
Ensemble Dydd Llyn
​Ensemble​​​​Lleoliad​Amser​Pris
Cerddorfa Bontio a Band Chwythbrennau ​​
​Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna​5.30pm to 7.30pm​£62
Academi Pres Blynyddoedd 7 i 9 ​
​Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna​​5.30pm to 7.30pm​£62
Ensemble Taro (Dechreuwyr/Canolraddol/Uwch)​​
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd​​5.15pm to 7.55pm​£52
Band Cyngerdd Ieuenctid ​​
​Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna7pm to 9.0pm​£62
Ensemble Dydd Mawrth
​Ensemble​​​​Lleoliad​​Amser​Pris
Band Mawr Ieuenctid​
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd6pm to 8pm​£62
Ensemble Gitâr Hŷn​
Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna​7pm to 9pm​£52
​Ensemble Gitâr Iau​
Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna6.15pm to 7.15pm​£52
​Côr Hyfforddi​​
Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna5.15pm to 7pm​£42
Ensemble Dydd Mercher
​Ensemble​​​​​Lleoliad​Amser​Pris
​​Band Pres Ieuenctid​ Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf​6.30pm to 8.30pm​£62
Ensemble Dydd Iau
​Ensemble​​​​​Lleoliad​Amser​Pris
​Côr Ieuenctid​
Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna​6.30pm to 8.30pm​£42
​Dechreuwyr Llinynnol a Chwythbrennau ​
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd4.15pm to 5.15pm​£42
Cerddorfa Sylfaenol ​​​
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd5.45pm to 7.45pm​£52
Ensemble Dydd Gwener
​Ensemble​​​​​Lleoliad​Amser​Pris
Pres Symffonig (trwy wahoddiad yn unig)Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd​5pm to 6.30pm
​Cerddorfa Ieuenctid​​
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd7pm to 9pm
​£62
Ensemble Dydd Sadwrn
​Ensemble​​​​​Lleoliad​​Amser​​Pris
Academi Pres Blynyddoedd 3 i 6 
Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna​10am to 12pm​​£5​2
Cerddorfa Ysgol Uwchradd​
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd10am to 12pm​£62 ​​​​​
​​