Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Ysgolion > Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Gwybodaeth am y rhaglen

Codi safonau a gwella amgylcheddau dysgu i roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn yng Nghaerdydd.

Pam ad-drefnu ysgolion?

Diwallu anghenion addysg plant Caerdydd a moderneiddio cyfleusterau presennol.

Y weledigaeth ar gyfer Caerdydd

Crynodeb o'n strategaeth ar gyfer gwella ac argymhellion allweddol y rhaglen.

Cynigion ac ymgynghoriadau

Dysgwch sut y gallwch ddweud eich dweud ar y cynigion i lunio dyfodol ysgolion Caerdydd.English