Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

A yw fy ysgol ar agor

​​Weithiau, mae’n rhaid i ysgolion yng Nghaerdydd gau i ddisgyblion a staff oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Gallai hyn fod oherwydd tywydd garw​ megis eira a rhew neu waith cynnal a chadw brys megis system wresogi sydd wedi torri.

Bydd ysgolion yn defnyddio eu sianeli cyswllt eraill, megis neges destun, gwefan neu'r cyfryngau cymdeithasol, i hysbysu rhieni a gwarcheidwaid o ysgolion yn cau yn annisgwyl.